Sản phẩm mới
Đã bao lâu rồi bạn không uống trà sữa?

Đã bao lâu rồi bạn không uống trà sữa?

Đã bao lâu rồi bạn không uống trà sữa?🥤🥤🥤
Bạn muốn có một phần trà sữa lớn để đổi mới cuộc sống?🥰
Mong một ngày các hạn chế về khoảng cách xã hội sớm được dỡ bỏ ~
Cùng nhau mong chờ ~ Cùng nhau cố lên!💪
JOY JOY cùng mọi người cầu nguyện cho sự an toàn và bình yên tại Thành phố Hồ Chí Minh được khôi phục! 🇻🇳 🇻🇳
Mọi người đều khỏe mạnh 💪💪💪