Sản phẩm mới
Xin thông báo

Xin thông báo

Xin thông báo:
Bắt đầu từ hôm nay, một số khu vực trong quận 10 gần tiệm Trà Sữa của chúng tôi bị hạn chế ra vào, mọi người và shipper không vào được nên buộc phải tạm ngừng kinh doanh, xin thông báo với mọi người. Kinh doanh nhượng quyền tiệm trà sữa︱Xin thông báo︱JOYJOYTEAKinh doanh nhượng quyền tiệm trà sữa︱Xin thông báo︱JOYJOYTEA
Tôi sẽ cho các bạn biết sau, khi nào có thể bắt đầu kinh doanh lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ quán ạ.Kinh doanh nhượng quyền tiệm trà sữa︱Xin thông báo︱JOYJOYTEAKinh doanh nhượng quyền tiệm trà sữa︱Xin thông báo︱JOYJOYTEA